• Το καλάθι αγορών είναι άδειο!

Καλώς ήλθατε στις ιστοσελίδες της εταιρίας μας. Κάνοντας χρήση του site μας, συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά.

Οποιοδήποτε λογισμικό διατίθεται για φόρτωση (downloading) από αυτόν τον διακομιστή, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας. Η χρήση τέτοιων εγγράφων από αυτόν τον διακομιστή περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή είναι μόνον προσωπική και δεν θα αντιγραφούν ούτε θα τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών, ούτε θα διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας. Δεν επέρχεται καμία απολύτως επέμβαση στα έγγραφα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται νομικά.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ'αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται "ως έχει" χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Είστε ελεύθεροι να κάνετε χρήση του www.nutritherapy.gr σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά σε σας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρετε. Ζητάμε να συμπληρώνετε σωστά τα εξής πεδία (όνομα, διεύθυνση, μήνυμα) στις on line φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση του site της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ υπόκειται στους Ελληνικούς και τους Διεθνείς νόμους και ο κάθε ΧΡΗΣΤΗΣ συμφωνεί να μην χρησιμοποιείτε το site μας με σκοπό να παραβιάσει αυτούς τους νόμους.

Ευθύνη του Χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα για:

• Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου

• Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.

• Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

• Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

• Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

• Ηθελημένη ή μη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

• Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

• Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Ευθύνη της Εταιρείας

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ συμφωνεί και αποδέχεται ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, οι μέτοχοι και άλλοι συνεργάτες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν το site της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των ενδεχόμενων αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Πνευματικά Δικαιώματα

Στο site περιλαμβάνονται υλικό, trademarks, service marks, trade dress και άλλο περιεχόμενο που ανήκει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ και προστατεύεται από το Νόμο. Όλα τα περιεχόμενα του site (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) είναι πνευματικής ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρίας. Η εμφάνισή του στον διαδυκτιακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Όρια Ευθύνης

Χρησιμοποιώντας το site, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσία υψηλής ποιότητας, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη. Οποιαδήποτε αναφορά ή και σύνδεσμο (link) σε άλλο site, παρέχεται για την διευκόλυνσή σας και μόνο και δεν ευθυνόμαστε για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στα site αυτά. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και δεν δεσμεύουν επ’ ουδενί την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Οι συμβουλές που αναγράφονται στα κείμενα δεν υποκαθιστούν με κανένα τρόπο τις οδηγίες των προσωπικών γιατρών σας. Η συγγραφέας δεν είναι υπεύθυνη για όποια απώλεια ή αξίωση αναδυθεί από την κακή χρήση των πληροφοριών που παρέχονται ή την έλλειψη ιατρικής παρακολούθησης.

Ισχύων Νόμος

Το site έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στην Αθήνα και η Ελληνική Νομοθεσία θα καθοδηγεί την χρήση του site και την ερμηνεία του. Αν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση στο site μας από άλλη χώρα, έχετε την ευθύνη να ακολουθείτε τους Νόμους της χώρας αυτής. Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο του site και στους ανωτέρους όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.

Δήλωση Εχεμύθειας

Η παρούσα δήλωση εχεμύθειας αφορά στο site της ΕΤΑΙΡΕΙΑ (www.nutritherapy.gr)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναγνωρίζει ότι, κατά την επικοινωνία με τον ΧΡΗΣΤΗ για την εκτέλεση των παραγγελιών, γίνεται δέκτης και λαμβάνει γνώση εμπιστευτικών πληροφοριών – ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του τελευταίου.

Όταν ο εκάστοτε ΧΡΗΣΤΗΣ στέλνει ένα αίτημα online, η πληροφορία που παρέχεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την ικανοποίηση του αιτήματος. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θεωρεί τις αιτήσεις και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που ανταλλάσει με το ΧΡΗΣΤΗ απόρρητες. Δεν γίνεται ουδεμία μεταβίβαση του περιεχομένου αυτού παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στα αρμόδια όργανα της τήρησης των νόμων, εφόσον αυτό ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρούμε ότι θίγει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να χειρίζεται ως απόρρητες όλες τις πληροφορίες και στοιχεία και να μην τις κοινοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τους υπαλλήλους της ή τους συνεργάτες της και μόνον στην απολύτως απαραίτητη έκταση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν βάσει της παρούσας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του αντισυμβαλλομένου μέρους. Επίσης δεσμεύεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για ενδεχόμενη αθέτηση της ίδιας της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας από τους συνεργάτες ή το προσωπικό της, που στα πλαίσια της παρούσας, κατέστη αναγκαίο να λάβουν γνώση των πληροφοριών αυτών.

Σε κάθε περίπτωση, αμφότερα τα μέρη υποχρεούνται να μην αντιγράφουν, μεταδίδουν ή χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του αντισυμβαλλόμενου μέρους και πάντοτε τηρουμένων των σχετικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας. Έκαστο συμβαλλόμενο μέρος κατά την επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων του αντισυμβαλλομένου του, οφείλει να συμμορφώνεται σύμφωνα με τους όρους του Ν. 2472/1997 ως ισχύει και εν γένει της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η υποχρέωση εχεμύθειας ισχύει για τα συμβαλλόμενα μέρη και ειδικά για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ χωρίς χρονικό περιορισμό.

Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου να:

  •  προστατέψουμε τα δικαιώματά και την περιουσία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
  •  προστατευθεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση του site
  •  προστατευθεί η προσωπική ασφάλεια των υπαλλήλων, συνεργατών και εν γένει με οποιονδήποτε τρόπο σχετιζόμενου με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς και αυτή των χρηστών και του κοινού.

Παρ' όλα αυτά, οιοσδήποτε ΧΡΗΣΤΗΣ δηλώσει ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσει να πάρει τη θέση κάποιου άλλου όταν αποστέλλονται πληροφορίες online, όλες οι πληροφορίες - καθώς επίσης και το IP address - θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας. Οι άνθρωποι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούν το ηλεκτρονικό σας μήνυμα σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα. Επίσης, αν ζητήσετε έναν από τους υπεύθυνους εξυπηρέτησης πελατών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ να σας βοηθήσει σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική αλληλογραφία, αυτός, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών το οποίο είναι σχετικό με το αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και των μηνυμάτων σας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει συνδέσεις με άλλα sites. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την πολιτική ασφαλείας τους ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες.

Πολιτική επιστροφών για τα e-books

Σας δηλώνουμε ότι έχετε τα δικαιώματα που ορίζουν οι διατάξεις οι σχετικές με την προστασία του καταναλωτή, και ειδικότερα οι διατάξεις του νόμου 2251/1994 και του ΠΔ 131/2003 αναλογικά ερμηνευόμενες και εφαρμοζόμενες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ακόμα ειδικότερα πρέπει να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 2251/1994 αναλογικά εφαρμοζόμενο έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως από την παρούσα σύμβαση μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ψηφιακού βιβλίου στον υπολογιστή σας ή/και στην ταμπλέτα σας ή/και στο κινητό σας. Σε αυτή την περίπτωση σας παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε διαμέσου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. τη βούλησή σας για υπαναχώρηση και θα σας επιστρέψουμε το ποσό που καταβάλατε εντός 30 ημερών το αργότερο από την ημέρα ειδοποίησής μας. Σε περίπτωση που έχετε «ανοίξει» (κάνει κλικ επάνω) τον υπερσύνδεσμο (link) του ψηφιακού βιβλίου (e-book), δεν είναι εφικτό από μέρους μας να σας επιστρέψουμε χρήματα γιατί η υπηρεσία από την πλευρά μας έχει ολοκληρωθεί και δεν είναι τεχνικά δυνατή η επιστροφή του προϊόντος.

 

GDPR

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - GDPR), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε το www.nutritherapy.gr έχει λάβει όλα τα σχετικά μέτρα ασφαλείας, και θα θέλαμε τη συγκατάθεσή σας ώστε να συνεχίσουμε την επικοινωνία μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και για την αποστολή newsletters ώστε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα της οικογένειας του Nutritional Therapy Athens Clinic

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Η Ιστοσελίδα μας, δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να αναπτύσσει την κατάλληλη τεχνολογία για ασφαλή εμπειρία στο διαδίκτυο. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για τον ιστότοπο www.nutritherapy.gr και αφορά στη συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων. Με τη χρήση της ιστοσελίδας www.nutritherapy.gr, συναινείτε με τις πρακτικές των δεδομένων που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Η Ιστοσελίδα μας www.nutritherapy.gr συλλέγει στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης, όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), το όνομα, τη διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας και τον αριθμό τηλεφώνου σας. Το www.nutritherapy.gr μπορεί να συλλέξει επίσης ανώνυμες δημογραφικές πληροφορίες, οι οποίες δεν αφορούν στα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά αναφέρονται σε γενικά στοιχεία όπως, ταχυδρομικός κώδικας, ηλικία, φύλο, προτιμήσεις και ενδιαφέροντα.
Συλλέγονται επίσης αυτόματα από τον Ιστότοπό μας, πληροφορίες που σχετίζονται με το λογισμικό του υπολογιστή σας. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν: τη διεύθυνση IP, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τα domain names, τους χρόνους πρόσβασης και τις διευθύνσεις ιστότοπων παραπομπής (links). Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται από την Ιστοσελίδα μας για την εύρυθμη λειτουργία, τη διατήρηση της ποιότητας και την παροχή γενικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπού μας.
Θα πρέπει να έχετε πάντοτε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που αποκαλύψετε προσωπικές πληροφορίες ή προσωπικά ευαίσθητα δεδομένα, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από τρίτους.
Σημείωση: Το www.nutritherapy.gr δεν διαβάζει και δεν λαμβάνει ποτέ γνώση του περιεχομένου των ηλεκτρονικών σας επικοινωνιών.

Το www.nutritherapy.gr σας ενθαρρύνει να διαβάζετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων των Ιστοσελίδων επισκέπτεστε μέσω των links που βρίσκονται εντός της Ιστοσελίδας μας, έτσι ώστε να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι ιστότοποι συλλέγουν, χρησιμοποιούν και διανέμουν τις πληροφορίες σας. Το www.nutritherapy.gr δεν ευθύνεται για τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων ή για οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο σε τοποθεσίες Web εκτός των ιστοσελίδων που ανήκουν στο ή διαχειρίζεται το www.nutritherapy.gr

Χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών

Το www.nutritherapy.gr συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία για να μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας. Χρησιμοποιούμε επίσης τα στοιχεία προσωπικής σας ταυτότητας για να σας ενημερώσουμε για άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται από το www.nutritherapy.gr και τις θυγατρικές του εταιρείες. Το www.nutritherapy.gr μπορεί επίσης να επικοινωνήσει μαζί σας για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τη γνώμη σας για τις τρέχουσες υπηρεσίες ή τις πιθανές νέες υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρονται.
Το www.nutritherapy.gr δεν πωλεί, εκμισθώνει ή διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο τα στοιχεία των χρηστών του σε τρίτους. Το www.nutritherapy.gr μπορεί από καιρό σε καιρό να επικοινωνεί μαζί σας μέσω εγκεκριμένων εξωτερικών συνεργατών για να σας ενημερώνει για συγκεκριμένες προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Επιπλέον, μπορεί να μοιραζόμαστε δεδομένα με συνεργάτες μας, προκειμένου να διεξάγουμε στατιστικές αναλύσεις, να σας στείλουμε email ή ταχυδρομικές επιστολές, να παρέχουμε υποστήριξη πελατών ή να οργανώσουμε την αποστολή και παράδοση ενός προϊόντος.
Όλοι οι τρίτοι απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκτός από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών για λογαριασμό του www.nutritherapy.gr και είναι υποχρεωμένοι να τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας.
Το www.nutritherapy.gr δεν χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία, όπως φυλή, θρησκεία ή πολιτικές πεποιθήσεις, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.
Το www.nutritherapy.gr παρακολουθεί τα links που επισκέπτεστε μέσω τα Ιστοσελίδας μας, για να ενημερώνεται για τις υπηρεσίες ή προγράμματα που προτιμάτε. Αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για την παροχή προσαρμοσμένου περιεχομένου και διαφήμισης στους χρήστες μας.
Το www.nutritherapy.gr έχει το δικαίωμα να αποκαλύπτει τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση στις εξής περιπτώσεις: (α) εφόσον το απαιτεί ο Νόμος. (β) σε κάθε περίπτωση που απειλούνται τα δικαιώματα ή η περιουσία του www.nutritherapy.gr και, (γ) σε επείγουσες περιστάσεις για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών του www.nutritherapy.gr ή του κοινού.

Χρήση Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί "cookies" για να σας βοηθήσει να εξατομικεύσετε την online εμπειρία σας. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον σκληρό σας δίσκο από έναν διακομιστή ιστοσελίδας. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή μετάδοση ιών στον υπολογιστή σας.

Η βασική λειτουργία των cookies είναι να παράσχουν εξοικονόμηση χρόνου. Για παράδειγμα, εάν εγγραφείτε στην ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες του www.nutritherapy.gr, το cookie βοηθάει το www.nutritherapy.gr να ανακαλέσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες σας σε επόμενες επισκέψεις. Αυτό απλοποιεί τη διαδικασία καταγραφής των προσωπικών σας πληροφοριών, όπως διευθύνσεις χρέωσης, διευθύνσεις αποστολής κλπ. Όταν επιστρέψετε στον ιστότοπο www.nutritherapy.gr , μπορείτε να ανακτήσετε τις πληροφορίες που παρείχατε προγενέστερα, ώστε να μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας βάσει των παραμετροποιημένων δεδομένων σας.
Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης είναι προγραμματισμένα ώστε να δέχονται αυτόματα τα cookies, όμως εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης για να τα απορρίψετε. Σε περίπτωση που επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να επωφεληθείτε πλήρως από τις διαδραστικές δυνατότητες των υπηρεσιών ή των τοποθεσιών της Ιστοσελίδας μας.

Ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων

Το www.nutritherapy.gr διαφυλάττει τα προσωπικά σας στοιχεία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Το www.nutritherapy.gr διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης που παρέχετε σε διακομιστές υπολογιστών βρίσκονται σε ελεγχόμενο, ασφαλές περιβάλλον, προστατευμένο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Οι προσωπικές πληροφορίες σας, προστατεύονται μέσω κρυπτογράφησης, από το πρωτόκολλο Secure Socket Layer (SSL).

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση

Το www.nutritherapy.gr επικαιροποιεί κατά καιρούς την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ώστε να συμμορφώνεται με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Το www.nutritherapy.gr, σάς παροτρύνει να ανατρέχετε περιοδικά στην παρούσα Δήλωση για να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο το www.nutritherapy.gr προστατεύει τις πληροφορίες σας.

Στοιχεία επικοινωνίας
Τo www.nutritherapy.gr σάς ενθαρρύνει να υποβάλλετε τα σχόλιά σας σχετικά με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε ή έχετε οποιαδήποτε ένσταση σχετικά με την πολιτική μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το www.nutritherapy.gr στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματός σας.


The British Association for Nutrition & Lifestyle Medicine

 

To Nutritional Therapy μπορεί να βοηθήσει